Curriculum en minor

Curriculum

Om te weten hoe de opleiding aan het Oud-Katholiek Seminarie is vormgegeven kunt u het curriculum raadplegen. Het in 2019 vernieuwde curriculum biedt een overzicht van alle vakken die aan het Seminarie worden gegeven en hun bijbehorende studielast. Hieronder kunt u het downloaden:


Minor

Voor studenten van andere theologische (en verwante) opleidingen is het mogelijk om minores (of ‘seminars’) te volgen aan het Oud-Katholiek Seminarie. Studenten stellen daartoe een samenhangend pakket van 10 – 30 EC samen uit het aanbod van het Seminarie (in overleg met de rector). Een minor kan ook over meerdere (twee) studiejaren gevolgd worden.

Verschillende thematische foci zijn mogelijk, zoals liturgiek, systematische theologie, kerkgeschiedenis, in combinatie met vakken in de oecumenica of het kerkelijk recht. Ook zijn combinaties een optie, bijvoorbeeld een minor ‘oud-katholieke identiteit’ met onderwerpen uit de systematische theologie en kerkgeschiedenis. Of denk aan een minor systematische en oecumenische theologie.

Het rooster met het actuele vakken aanbod is hier te vinden. Inschrijving voor de minor gebeurt in overleg met de rector, Dr. Mattijs Ploeger (mattijs.ploeger@okkn.nl),

Vakken aan het Seminarie worden op dinsdagen gegeven in Utrecht.