Curriculum en minor

Curriculum

Om te weten hoe de opleiding aan het Oud-Katholiek Seminarie is vormgegeven kunt u het curriculum raadplegen. Het in 2019 vernieuwde curriculum biedt een overzicht van alle vakken die aan het Seminarie worden gegeven en hun bijbehorende studielast. Hieronder kunt u het downloaden:


Minor

Voor studenten van andere theologische (en verwante) opleidingen is het mogelijk om minores (of ‘seminars’) te volgen aan het Oud-Katholiek Seminarie. Studenten stellen daartoe een samenhangend pakket van 10 – 30 EC samen uit het aanbod van het Seminarie (in overleg met de rector). Een minor kan ook over meerdere (twee) studiejaren gevolgd worden.

Verschillende thematische foci zijn mogelijk, zoals liturgiek, systematische theologie, kerkgeschiedenis, in combinatie met vakken in de oecumenica of het kerkelijk recht. Ook zijn combinaties een optie, bijvoorbeeld een minor ‘oud-katholieke identiteit’ met onderwerpen uit de systematische theologie en kerkgeschiedenis. Of denk aan een minor systematische en oecumenische theologie.

Het rooster met het actuele vakken aanbod is hier te vinden. Inschrijving voor de minor gebeurt in overleg met de rector, Dr. Mattijs Ploeger (mattijs.ploeger@okkn.nl),

Vakken aan het Seminarie worden op dinsdagen gegeven in Utrecht.


Keurmerk Geestelijke Verzorging

De Kerkelijke Opleiding van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland is in 2022 opnieuw erkend als initiële opleiding tot geestelijk verzorger door de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV). Dit is terug te vinden op deze pagina: https://www.skgv.nl/initiele-opleidingen-tot-geestelijk-verzorger/. De erkenning houdt in dat studenten die tijdens hun opleiding een stage doen binnen het werkveld van de geestelijke verzorging zich na het afstuderen bij de SKGV kunnen inschrijven. Studenten die na hun studie als geestelijk verzorger zouden willen werken, kunnen hun stagemogelijkheden bespreken met Jutta Eilander-Van Maaren, docent Praktische Theologie.