Organisatie

De kerkelijke opleiding van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland verzorgt de ambtsopleiding van de toekomstige ambtsdragers in de kerk in aanvulling op de algemene theologische opleiding aan een universiteit.

Van 1725 tot 1969 was het seminarie een intern opleidingsinstituut, gevestigd te Amersfoort. Sinds 1969 werkt het seminarie samen met de Theologische Faculteit van de Universiteit Utrecht. Het is ook tegenwoordig nog gevestigd aan het Departement voor Filosofie en Religiewetenschap (binnen de Faculteit Geesteswetenschappen) van de Universiteit Utrecht.

Afbeelding: Achterzijde Sint Willibrorduskapel van het Oudkatholiek Seminarie, ca. 1900. Rechts het Jongensgebouw. Het seminarie met de kapel was tot 1957 gelegen aan de Muurhuizen 102/104 in Amersfoort.

Contact

[English below] Voor algemene informatie kan men (bij voorkeur via e-mail) contact opnemen met de rector of met de secretaris van het docentencollege: dr. Mattijs …

Lees meer

Organisatiestructuur

De kerkelijke opleiding van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland verzorgt de ambtsopleiding van de toekomstige ambtsdragers in de kerk in aanvulling op de algemene theologische …

Lees meer

Bibliotheek Oud-Katholiek Seminarie

De boeken van het Oud-Katholiek Seminarie bevinden zich op twee locaties: Voormalig Seminarie-gebouw Amersfoort In het voormalige gebouw van het Seminarie, Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN …

Lees meer

Geschiedenis

Van Keulen via Leuven en Amersfoort naar Utrecht Vier eeuwen oud-katholieke priesteropleiding in vogelvlucht Het seminarie als priesteropleiding van wat ooit bekend stond als de …

Lees meer

Jaarverslag

Het College van Docenten stelt per kalenderjaar een jaarverslag op. De verslagen van de afgelopen jaren zijn digitaal te raadplegen via onderstaande links.

Lees meer

Vriendenkring

Op het Oud-Katholiek Seminarie gebeurt veel en dit delen we graag met anderen. Om een verbinding te maken met geïnteresseerden is onze Vriendenkring opgericht. Als …

Lees meer

Studentenpastoraat

Het pastoraat aan de oud-katholieke theologiestudenten, mede ten dienste van hun spirituele vorming, is een wezenlijk element van de opleiding. Dit pastoraat omvat de volgende …

Lees meer