Seminariereeks

Publicatiereeks Stichting Oud-Katholiek Seminarie

Het Oud-Katholiek Seminarie kent een eigen publicatiereeks, waarvan de afleveringen twee- tot driemaal per jaar verschijnen, afhankelijk van hun omvang. Ingeschreven studenten ontvangen de afleveringen automatisch. In iedere aflevering is een overzicht opgenomen van de verschenen delen. Dissertaties kunnen eventueel in de reeks worden opgenomen, alsook scripties voor het doctoraal of het kerkelijke examen die zich door kwaliteit en relevantie onderscheiden.

De redactie bestaat uit dr. M. Ploeger, mgr. dr. D.J. Schoon en prof. dr. P.B.A. Smit (voorzitter). Nadere inlichtingen (omtrent criteria voor opneming, aanlevering van manuscripten etc.) kunnen worden verkregen bij de voorzitter (p.b.a.smit@uu.nl).

Eerdere edities van de seminariereeks kunnen worden besteld via deze link. De verkoop- en beheersadministratie is in handen van de uitgeverij van de Oud-Katholieke Kerk: uitgeverij Pascal, Koningin Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort. Contactpersoon is de heer E.M.P.P. Verhey.