Bibliotheek Oud-Katholiek Seminarie

De boeken van het Oud-Katholiek Seminarie bevinden zich op twee locaties:

Voormalig Seminarie-gebouw Amersfoort

In het voormalige gebouw van het Seminarie, Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort (thans het gebouw van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, waarin o.a. het bisschoppelijk bureau is gevestigd) bevindt zich de bibliotheek van het Oud-Katholiek Seminarie. Jarenlang werd de rol van bibliothecaris vervuld door L. Nieuwenhuizen, maar per 2023 zal hij zijn werkzaamheden af gaan bouwen. We werken intern aan een nieuw plan voor het beheer van onze bibliotheek.

In de tussentijd bent u nog altijd van harte welkom om op afspraak in de Seminariebibliotheek boeken in te zien of te lenen! De secretaris van het Docentencollege beschikt over de bibliotheekcatalogus en kan u verwelkomen in de bibliotheek. Neem hiervoor contact met haar op via kirsten.vankempen@okkn.nl. Afspraken worden doorgaans gemaakt op vrijdagen tussen 10:30 en 15:30.

Universiteitsbibliotheek Utrecht

In de Universiteitsbibliotheek, Heidelberglaan 3, 3584 CS Utrecht bevindt zich een aparte Collectie Oud-Katholieke Kerk. Deze collectie bestaat uit de belangrijke verzameling boeken tot het begin van de 20e eeuw die voorheen in de bibliotheek van het Seminarie te Amersfoort was ondergebracht en uit de boeken van de Centrale Oud-Katholieke Bibliotheek die zich al sedert de jaren twintig van de vorige eeuw in Utrecht bevond.