Inschrijving en financiën

Inschrijving

Het formulier voor inschrijving bij het Oud-Katholiek Seminarie is hieronder te downloaden. Het invullen van dit formulier is noodzakelijk om te worden ingeschreven als student of als toehoorder.

Voorafgaande aan, of tegelijk met, inschrijving gelieve men contact op te nemen met de rector (mattijs.ploeger@okkn.nl) voor oriënterend contact via email of telefoon. Bij inschrijving als student wordt altijd een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.

Naast deze algemene inschrijving als student of toehoorder dient men zich per periode in te schrijven voor de te volgen cursussen (colleges), zie daarvoor het formulier onder de knop “Onderwijs”.


Financiën

Voor de inschrijving als student of toehoorder geldt inschrijf-/collegegeld. Het Curatorium van de Stichting Oud-Katholiek Seminarie vraagt aan ingeschreven studenten en zogenaamde ‘toehoorders’ een vergoeding voor het door haar aangeboden onderwijs en de studiebegeleiding. Dit betreft een zogenaamd ‘Instellings-collegegeld’ en is geen wettelijk vastgesteld collegegeld. De regeling is als volgt:

Collegegeld per collegeperiode: studenten € 286,60; toehoorders € 96,20
Eenmalig bij 1e inschrijving: studenten € 286,60; toehoorders n.v.t.

Betaling en restitutie

  • Collegegeld is verschuldigd in een periode dat men is ingeschreven, ongeacht het wel of niet volgen van colleges.
  • Het OKS stuurt een factuur via e-mail in de maand voorafgaand aan een periode, te voldoen voor het volgen van het eerste college.
  • Zij die naast hun studie aan het OKS ook aan een academische instelling theologie studeren zijn vrijgesteld van betaling van instellings-collegegeld aan het OKS omdat zij reeds wettelijk collegegeld bij een universiteit betalen.
  • Bij studiebeëindiging tijdens een collegeperiode volgt geen restitutie voor die periode.
  • Studiebeëindiging dient schriftelijk aan het secretariaat te worden doorgeven.
  • Zoals altijd kunnen eventuele aanvragen voor financiële ondersteuning betreffende (aspecten van) de studie worden ingediend bij het Studiefonds.

De collegeperioden voor het academisch jaar zijn als volgt over het jaar verdeeld:

Periode 1: september-oktober (factuur in augustus)
Periode 2: november-december-januari (factuur in oktober)
Periode 3: februari-maart (factuur in januari)
Periode 4: april-mei-juni (factuur in maart)

Oud-Katholiek Studiefonds

Om uiteenlopende redenen kan het voor studenten wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn om financiële steun te ondervinden bij het volgen van de studie aan het Oud-Katholiek Seminarie. In dergelijke gevallen is een beroep mogelijk op de Stichting Oud-Katholiek Studiefonds.