Scriptiereglement

Voor de coördinatie van het scriptietraject is een reglement opgesteld. Dit is hieronder te downloaden.