Bepalingen en richtlijnen

Bepalingen m.b.t. opleiding, ambtskandidaat, ambt

Bepalingen met betrekking tot de kerkelijke opleiding, de aanvaarding als ambtskandidaat en de toelating tot het kerkelijk ambt [Uit: Vademecum (uitgave: bisschoppelijk bureau, Amersfoort). De …

Lees meer

Richtlijnen kerkelijk examen

De opleiding wordt beëindigd door het afleggen van het kerkelijk examen. Dit is een openbare bijeenkomst met een representatief karakter. Het kerkelijk examen kan worden …

Lees meer

Integratie opleiding aan OKS en TST

Wanneer studenten nog geen volledige opleiding Theologie hebben afgerond, maar al wel een studie aan het OKS willen beginnen, bestaat er de mogelijkheid om een …

Lees meer

Klachtenregeling

Het Oud-Katholiek Seminarie heeft een eigen klachtenregeling, die is hieronder te lezen en te downloaden. 

Lees meer

Schrijfwijzer

Voor het schrijven van werkstukken is overeenkomstig de richtlijnen van de Universiteit Utrecht een schrijfwijzer opgesteld. Deze is hier te downloaden. Tenzij anders aangegeven door …

Lees meer

Scriptiereglement

Voor de coördinatie van het scriptietraject is een reglement opgesteld. Dit is hieronder te downloaden. 

Lees meer