Richtlijnen kerkelijk examen

De opleiding wordt beëindigd door het afleggen van het kerkelijk examen. Dit is een openbare bijeenkomst met een representatief karakter. Het kerkelijk examen kan worden afgelegd vier weken na het voltooien van alle studie-onderdelen (in de meeste gevallen betekent dit: vier weken nadat de afstudeerscriptie is goedgekeurd en ingeleverd). De gang van zaken ter voorbereiding op het examen, en tijdens het examen zelf, is door het College van Docenten vastgelegd in de ‘Richtlijnen kerkelijk examen‘ die hier zijn te vinden.