Onderzoek

Onderzoek aan het Oud-Katholiek Seminarie is interdisciplinair en gericht op zowel de beschrijving van oud-katholieke identiteit en theologie in verleden en heden als op de doorontwikkeling van deze identiteit en theologie in het heden. Dit uit zich in individuele onderzoeksgebieden en -projecten die regelmatig besproken worden met prof. dr. Peter-Ben Smit, de bijzonder hoogleraar vanwege het Oud-Katholiek Seminarie aan de Universiteit Utrecht.

Samenhang in het onderzoeksprogramma ontstaat door de voorgenoemde, gemeenschappelijke focus en regelmatige uitwisseling over lopend onderzoek (zie hieronder). Disciplines die bijdragen aan dit onderzoek zijn ook vertegenwoordigd in het curriculum van het Oud-Katholiek Seminarie, wat een nauwe verbinding tussen onderwijs en onderzoek bevordert

Onderzoekers in Nederland zijn verbonden in het wetenschappelijke werkgezelschap van het seminarie dat 4-5 keer per jaar bij elkaar komt.  Een lezing van een docent/onderzoeker maakt steevast onderdeel uit van de opening van het academische jaar.

Internationaal nemen onderzoekers deel aan de jaarlijkse bijeenkomsten van de Internationaler Arbeitskreis Altkatholizismusforschung en de Internationale Altkatholische Theologenkonferenz. Onderzoekers zijn tevens aangesloten bij nationale en internationale onderzoeksverbanden op disciplinair niveau.

Onderzoeksresultaten verschijnen regelmatig in internationale en nationale (peer-reviewed) tijdschriften, waaronder de Internationale Kirchliche Zeitschrift als centraal internationaal wetenschappelijk tijdschrift op het vlak van de oud-katholieke theologie, terwijl docenten en onderzoekers ook een actieve rol in onderzoeksvalorisatie spelen. De jaarverslagen van het Oud-Katholiek Seminarie geven hier inzicht in. Onderzoek verschijnt ook in de Publicatieserie van het Oud-Katholiek Seminarie.

Afbeelding: Interieur van het Oud-Katholiek Seminarie aan de Muurhuizen 102/104 in Amersfoort, “De Collegezaal en oudste Bibliotheek”, 19 april 1925.

Onderzoekers

Naast de docenten zijn de volgende onderzoekers verbonden aan het Oud-Katholiek Seminarie: Emeritus Scroll naar beneden voor meer informatie over de individuele onderzoekers. Dr. Sicco …

Lees meer

Pascal-/Rinkelprijs

Sinds 1985 kent de Stichting Oud-Katholiek Seminarie – daartoe in staat gesteld door een gift van het Elisabethfonds – regelmatig de Blaise Pascal-prijs en de …

Lees meer

Seminariereeks

Publicatiereeks Stichting Oud-Katholiek Seminarie Het Oud-Katholiek Seminarie kent een eigen publicatiereeks, waarvan de afleveringen twee- tot driemaal per jaar verschijnen, afhankelijk van hun omvang. Ingeschreven …

Lees meer

Werkgezelschap

Het wetenschappelijk werkgezelschap van het Oud-Katholiek Seminarie is een netwerk van een vijftiental gepromoveerde en promoverende onderzoekers. Het gezelschap bevordert de uitwisseling van onderzoeksresultaten onder …

Lees meer