Organisatiestructuur

De kerkelijke opleiding van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland verzorgt de ambtsopleiding van de toekomstige ambtsdragers in de kerk in aanvulling op de algemene theologische opleiding aan een universiteit.

Van 1725 tot 1969 was het seminarie een intern opleidingsinstituut, gevestigd te Amersfoort. Sinds 1969 werkt het seminarie samen met de Theologische Faculteit van de Universiteit Utrecht. Het is ook tegenwoordig nog gevestigd aan het Departement voor Filosofie en Religiewetenschap (binnen de Faculteit Geesteswetenschappen) van de Universiteit Utrecht.

De Stichting Oud-Katholiek Seminarie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor de ANBI-verantwoording van de stichting kunt u hier terecht.


Curatorium

Het bestuur van het Oud-Katholiek Seminarie berust bij het Curatorium (stichtingsbestuur):

 • mr. drs. Klaas-Jan Visser, voorzitter
 • Astrid Zomervrucht MD, secretaris
 • Jan Pieter Schoon MBA, penningmeester
 • can. drs. Leen Wijker, lid, vertegenwoordiger van het Metropolitaan Kapittel van Utrecht
 • Johan Dekker, lid, vertegenwoordiger van de Bisschopskas van Haarlem
 • Jutta Eilander-van Maaren, lid, vertegenwoordiger van de docenten
 • dr. Mattijs Ploeger, lid, vertegenwoordiger van de docenten
 • Rianne van de Beek BA, lid, vertegenwoordiger van de studenten
 • drs. Cor Stam, lid

Adres van het Curatorium:
Astrid Zomervrucht MD, secretaris – curatoriumoks@okkn.nl


Commissie van Toezicht 

Toetsing van het beleid van het Curatorium berust bij de Commissie van Toezicht:

 • mgr. Barend Theodoor Wallet MA, aartsbisschop van Utrecht
 • mgr. dr. Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem
 • dr. Martijn Blaauw, lid van het Collegiaal Bestuur

Adres van de Commissie van Toezicht:

Collegiaal Bestuur van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN  Amersfoort


College van Docenten 

Het Curatorium draagt het organiseren en verrichten van onderwijs en onderzoek op aan het College van Docenten:

 • dr. Mattijs Ploeger – rector; docent systematische theologie; docent liturgie
 • prof. dr. Peter-Ben Smit – bijzonder hoogleraar
 • Jutta Eilander-van Maaren MA – docent praktische theologie; promovenda
 • mgr. dr. Dick Schoon – docent kerkgeschiedenis
 • mr. drs. Adriaan Snijders – docent kerkelijk recht

Secretaris van het College van Docenten:
Kirsten van Kempen MA

kirsten.vankempen@okkn.nl

Administratief secretaresse van het College van Docenten:
Rieneke Brand MSc

rieneke.brand@okkn.nl

Postadres van het College van Docenten (tevens bezoekadres – alleen op afspraak):

Oud-Katholiek Seminarie
Universiteit Utrecht, Departement Filosofie en Religiewetenschap

Janskerkhof 13
3512 BL Utrecht

Het College van Docenten met de secretaris, adm. secretaresse/student-assistent en de studentenpastor op de Seminariedag in 2022

Toegevoegde wetenschappelijke onderzoekers 

 • dr. Sicco Claus
 • dr. Marco Derks
 • prof. mr. Jan Hallebeek
 • dr. Koenraad Ouwens
 • dr. Ari Troost
 • can. drs. Wietse van der Velde
 • mgr. dr. Joris Vercammen
 • dr. Genji Yasuhira
Emeritus
 • prof. dr. Jan Visser

Oud-Katholiek Studiefonds

Om uiteenlopende redenen kan het voor studenten wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn om financiële steun te ondervinden bij het volgen van de studie aan het Oud-Katholiek Seminarie. In dergelijke gevallen is een beroep mogelijk op de Stichting Oud-Katholiek Studiefonds.