Collegerooster

Download hier de meest recente versie van het collegerooster voor 2023/2024. Voor vragen kunt u zich wenden tot de secretaris van het College van Docenten (kirsten.vankempen@okkn.nl).


Collegerooster 2023/2024


De colleges worden (tenzij anders vermeld in het collegerooster) gegeven op dinsdag van 11.00 tot 12.45, van 13.15 tot 15.00 en van 15.15 tot 17.00 uur. De colleges worden gegeven in collegezalen van de Universiteit Utrecht (doorgaans in de binnenstad). Let in het collegerooster goed op de data, tijden en zalen die bij de colleges aangegeven staan. Het kan gebeuren dat hetzelfde college niet elke week op hetzelfde tijdstip en in dezelfde zaal wordt gegeven. Dit omdat niet elk college iedere week wordt gegeven en om ‘tussenuren’ te voorkomen voor mensen die bepaalde vakken niet (hoeven te) volgen.

De collegeperiodes van de Universiteit Utrecht houden rekening met de zomervakantie en de kerstvakantie, maar niet met tussentijdse vakanties (herfstvakantie, meivakantie, etc.). Op verzoek van studenten probeert het collegerooster van het OKS de Goede Week vrij te houden en elke collegeperiode af te sluiten met één of twee collegevrije weken. Mede daardoor kan geen rekening worden gehouden met de tussentijdse vakanties, overigens ook omdat deze verschillend zijn voor onze studenten en docenten die in diverse Nederlandse regio’s wonen. Een beperkte afwezigheid van een student of een docent in verband met een vakantie kan in goed overleg worden geregeld.

Aanwezigheidsplicht

Indien men (bijvoorbeeld vanwege andere werkzaamheden, ziekte, vakantie) een college mist, wordt de student geacht zich uit eigener beweging op de gemiste stof te oriënteren middels contact met medestudenten. Voor het met goed gevolg afronden van een vak hanteert het OKS per collegeperiode een aanwezigheidsplicht, waarbij studenten twee colleges kunnen missen van de reguliere vakken en slechts 1 college bij de cursus 1.5. Afwezigheid die dat te boven gaat, leidt ertoe dat ofwel aanvullend werk moet worden gedaan, ofwel het vak als niet gevolgd wordt beschouwd.