Aanmelding voor colleges

Wanneer men als student of toehoorder is ingeschreven aan het Oud-Katholiek Seminarie (zie onder de knop “Inschrijving en financiën”), kunnen colleges worden gevolgd. Om organisatorische redenen inventariseren wij voorafgaand aan elke collegeperiode (dus viermaal per jaar) wie welke colleges gaat volgen. Dit gebeurt middels een aanmeldingsformulier dat uiterlijk twee weken voor aanvang van de nieuwe periode wordt rondgestuurd aan de studenten. Mocht het inschrijfformulier niet ontvangen zijn twee weken voorafgaand aan de nieuwe periode, neem dan contact op via kirsten.vankempen@okkn.nl.

In het collegerooster staat aangegeven wanneer de cursussen uit het curriculum worden gegeven. Wanneer u een cursus niet terugvindt in het rooster, betekent dat dat de betreffende cursus in dat collegejaar niet wordt aangeboden. De cursus zal dan in het daaropvolgende jaar te volgen zijn.