Dit was de Seminariedag 2022

Op zaterdag 24 september waren alle belangstellenden, van binnen of buiten de kerk, hartelijk uitgenodigd om samen met de studenten en docenten het studiejaar 2022-2023 van het Oud-Katholiek Seminarie officieel te openen.

De bijeenkomst vond plaats in de kathedrale kerk in Haarlem en werd geopend met gebed door Klaas-Jan Visser, voorzitter van het Curatorium. Daarna werden de aanwezigen door rector Mattijs Ploeger bijgepraat over het reilen en zeilen van het OKS in het afgelopen jaar. Zo zijn er op dit moment dertien studenten, sommigen net begonnen en anderen bijna afgestudeerd, is de website vernieuwd en hebben zowel Docentencollege als Curatorium sinds dit jaar een nieuwe secretaris.

Het traditionele openingscollege werd verzorgd door docent kerkelijk recht Adriaan Snijders. In zijn verhaal ‘Controleren op updates’ bood hij de toehoorders een overzicht van de ontwikkeling van het Statuut van de OKKN sinds herziening in 2007. Met scherpe blik deelde hij zijn visie op de huidige staat van het statuut en op welke vlakken deze wel een ‘update’ zou kunnen gebruiken. Op het eerste gezicht is dit onderwerp misschien wat droog en afstandelijk, maar zijn gedegen verhaal liet zien dat het statuut onze aandacht verdient. Het is onlosmakelijk verbonden met de praktijk binnen onze kerk en geeft vorm aan ons geloofs- en kerkleven in gemeenschap met elkaar en de rest van de wereld.

De bijdrage van student Tjeerd Visser bracht verbondenheid. Student zijn aan het OKS gaat volgens hem niet alleen om leren, maar ook om het vervullen van een voorbeeldfunctie voor iedereen binnen de kerk – een voorbeeld van hoe christenen altijd leerlingen blijven en hoe we er allemaal naar moeten streven om open te blijven staan voor dat wat geloof ons te bieden heeft.

Wie na al deze verhalen en overwegingen nog niet genoeg stof tot nadenken had, werd door hoogleraar Peter-Ben Smit van harte uitgenodigd om de nieuwste bijdrage binnen de Seminariereeks, over de Iglesia Filipina Independiente, te lezen.

Daarnaast vestigde hij aandacht op de Vriendenkring van het OKS, die de mogelijkheid biedt om het Seminarie te ondersteunen en op de hoogte te blijven van de activiteiten van de opleiding, van evenementen die worden georganiseerd en van boeken die worden gepubliceerd. En, uit betrouwbare bron kunnen wij u melden: er zijn veel mooie publicaties en evenementen in de maak.

De middag was compleet dankzij de muzikale bijdragen door voormalig docent Jan Hallebeek, die gefeliciteerd werd met zijn vijftigjarig jubileum als organist. Proficiat!

Na afsluiting en gebed door Klaas-Jan Visser was de cirkel rond en konden alle aanwezigen gezamenlijk het glas heffen op het komende studiejaar. We gaan er een zinvol en leuk jaar van maken!

Zij die niet aanwezig konden zijn of de bijdragen graag nog eens willen horen, kunnen hier kijken naar de livestream van de middag.

Groepsfoto van het College van Docenten van het OKS, de secretaris en adm. secretaresse/student-assistent van het college, en de studentenpastor op de Seminariedag, 24 september 2022.