Al eens gedacht aan pastoraat in de Oud-Katholieke Kerk?

Online seminar voor geïnteresseerden.

Nu de Coronacrisis langer duurt, worden veerkracht en zingeving van steeds groter belang. Pastoraat kan hierin van grote waarde zijn. Denk je er weleens over na of in het pastoraat jouw toekomst ligt? Een goed verkennend gesprek is lastig op 1,5 meter afstand. Daarom biedt de Oud-Katholieke Kerk een online seminar aan. Voor iedereen die zich voor zichzelf wel iets kan voorstellen bij inzet voor deze kerk als pastoraal werker, diaken of priester. Om met anderen die hier ook over nadenken in gesprek te komen, samen met een bisschop, de rector van de opleiding, enkele pastores en een student.
Geïnteresseerd? Meld je dan aan bij Rieneke Brand (rieneke.brand@okkn.nl). Na aanmelding ontvang je een link voor de zoom-bijeenkomst. Is iets niet duidelijk of zijn er andere vragen over deze bijeenkomst en oproep, of ben je op het moment ervan verhinderd: via hetzelfde e-mailadres komen we graag met je in contact.
Datum en tijd: donderdag 25 maart, 19.30 – 21.00.
Gesprekspartners vanuit de Oud-Katholieke Kerk: Bisschop Bernd Wallet, rector Mattijs Ploeger, pastores Robert Frede en Erna Peijnenburg, en student Thelma Schoon.

Peter-Ben Smit zal de avond voorzitten.