Teken van aanwezigheid: Verleden, heden en toekomst van een volkskerk – Masterclass en symposium

Kerken zijn op zoek naar hun plaats in de maatschappij. Deze vraag is actueel in een veranderend religieus landschap. Hij is ook altijd relevant geweest in veranderende religieuze landschappen in het verleden. Jeremy Morris laat in zijn goed ontvangen boek, A People’s Church. A History of the Church of England, zien hoe deze vraag voor de Anglicaanse Kerk in Engeland gespeeld heeft en speelt. Morris, historicus, theoloog en priester, komt daarbij uit bij uitdagende inzichten. Ook stelt hij voor dat de kerk als teken van Gods aanwezigheid een belangrijke rol in de maatschappij kan blijven vervullen.

Master class: A People’s Church: The Diverse Witness of the Church of England

Datum, tijd en plaats: 12 juni, 15.00-17.00, Schoollokaal ORKA, Mariahoek, Utrecht.

Aanmelding: tot 11 juni, per email aan marian.brand@okkn.nl – deelname is kosteloos, inhoudelijke voorbereiding op basis van tevoren toegestuurde literatuur wordt verwacht.


Avondsymposium: Sacramental Presence: Past, Present and Future of a People’s Church

Datum, tijd en plaats: 12 juni, 19.30 (inloop vanaf 19.00), Lutherse Kerk in Utrecht

Aanmelding: tot 11 juni, per email aan marian.brand@okkn.nl – deelname is kosteloos

Voor een vertaling van de (Engelstalige) lezing en de reacties erop wordt zorg gedragen.

Over de sprekers:

The Rev. Can. Dr. Jeremy Morris Jeremy Morris is de National Advisor for Ecumenical Relations for the Church of England.  Hij is medeverantwoordelijk voor alle aspecten van de oecumenische relaties van de Church of England. Hij is kerkhistoricus, theoloog en priester en was onder meer “Master” van Trinity Hall en “Dean of Chapel” van King’s College, beide in Cambridge. Zijn meest recente boek is A People’s Church. A History of the Church of England (2022).

Dr. Mattijs Ploeger is oud-katholiek priester, rector van en docent systematisch theologie en liturgie aan het Oud-Katholiek Seminarie aan de Universiteit Utrecht. Zijn meest recente boek is: Geloof dat probeert te begrijpen. Bijdragen tot een oud-katholieke theologische benadering (4de druk, 2024).

Dr. Hanna Rijken is theoloog, musicus en universitair docent ‘Theologie en de kunsten (in het bijzonder de muziek’ aan de Protestantse Theologische Universiteit. Van haar hand verscheen onder meer: Choral Evensong in de praktijk. Theologisch, liturgisch, muzikaal (2022).

Over A People’s Church:

‘A masterly, vivid and original sketch, not just of the history but of the culture (or cultures) of the Church of England across nearly five centuries.’ Rowan Williams, voormalig aartsbisschop van Canterbury

De lezing en de masterclass zijn onderdeel van de jaarlijkse reeks ‘Lex orandi, lex credendi’ seminars, georganiseerd door het Oud-Katholiek Seminarie.