Verdediging proefschrift Richard de Beer

Op 9 juni a.s. verdedigt drs. Richard de Beer zijn proefschrift “Kerkgewaden in de verdrukking: Paramenten in de Republiek als dragers van identiteit, 1580-1650” aan de Universiteit Utrecht. Veel Oud-Katholieken kennen Richard van zijn werk als erfgoedspecialist en conservator van oud-katholiek erfgoed bij Museum Catharijneconvent. Zijn promotor is prof. dr. Peter-Ben Smit, tevens werkzaam als docent aan het OKS. Co-promotores zijn dr. Dick Schoon (tevens docent aan het OKS) en dr. Marike van Roon.

De aankondiging van de Universiteit Utrecht luidt:

“Katholieken werden naar de marge van de samenleving verdreven en hun kerken kwamen in handen van de protestanten. Pas in de loop van de zeventiende eeuw ontstonden er schuilkerken, gebouwen die katholieken heimelijk gebruikten als kerk. Toch begonnen ze al aan het einde van de zestiende eeuw met het opnieuw samenbrengen van kerkinventarissen en basale garderobes met geredde en nieuwe kerkgewaden.

In zijn proefschrift vraagt De Beer zich af hoe de katholieken vormgaven aan de nieuwe collecties: hoe werden de vormgeving en symboliek in kerkgewaden toegepast, om het verleden van de kerk te bevestigen, maar ook om de kerk van binnenuit te vernieuwen? 

Aan de hand van de unieke collectie kerkelijk textiel van Museum Catharijneconvent en collecties van enkele oud-katholieke kerken in ons land, gecombineerd met archiefonderzoek, literatuurstudie en onderzoek in contemporaine bronnen, schrijft De Beer een nieuw verhaal over identiteit en verdrukking.”

Meer weten? Kijk dan op de website van de Universiteit Utrecht: https://www.uu.nl/agenda/promotie-richard-de-beer-katholieke-kerkgewaden-in-de-verdrukking

Afbeelding:

Detail van rood kazuifel, Krommenie, OKK, inv. nr. 5981-53a.

Foto: Ruben de Heer, 2015-01-08, in opdracht van Museum Catharijneconvent, Utrecht.