13 juli: Symposium ‘Om de menswording’

Wat betekent het om een mens te zijn? En wat kan de christelijke traditie daar aan bijdragen in een seculiere maatschappij? In het boek “Om de menswording” van Joris Vercammen, emeritus aartsbisschop van Utrecht, spelen deze vragen een centrale rol. Vercammen benadrukt ook dat zulke vragen het beste in dialoog verkend worden. Dit gebeurt op donderdag 13 juli in gesprek met experts uit wetenschap, cultuur en theologie, op een avondsymposium in conferentiecentrum “In de Driehoek” in Utrecht. Aanmelden kan tot 7 juli bij rieneke.brand@okkn.nl.