Liturgie als venster op identiteit: nieuw boek van Koenraad Ouwens

In de publicatieserie van het Oud-Katholiek Seminarie verscheen de studie Plus lettré que pieux. Gallicaanse brevieruitgaven in de diocesen van Frankrijk van de zeventiende tot de negentiende eeuw. Achter deze titel gaat de fascinerende wereld van een zoektocht naar eigen, lokale katholieke identiteit in verbondenheid met een wereldwijde kerk schuil. Het is een thema dat in veel kerken een rol speelt: hoe doe je recht aan het eigene, zonder het algemene te schaden – en hoe blijf je verbonden met een wereldwijde kerk, zonder jezelf te verliezen?

Ouwens beschrijft in zijn studie hoe vanaf de zeventiende eeuw Franse bisschoppen hiermee omgingen in de liturgische boeken die voor hun bisdommen gemaakt werden. De Franse kerk zag zich als tamelijk onafhankelijk en dat was in de liturgie duidelijk te merken. De boeken voor de eucharistieviering, de zang in de kerk en het dagelijkse gebed van de geestelijken weken behoorlijk af van de Romeinse standaarduitgaven na het Concilie van Trente verschenen. Als je bent wat je viert, zegt het soort teksten dat je daarvoor gebruikt heel veel over wie je identiteit.

Door oude en slechts weinig bestudeerde bronnen vanuit uit mentaliteitshistorisch en sociaaleconomisch perspectief te analyseren, werpt Ouwens nieuw licht op deze ontwikkeling. Daarmee voegt hij belangrijke kennis toe aan de kerkgeschiedenis én spreekt het actuele thema van eigen identiteit tussen het ‘eigene’ en het ‘algemene’ aan.

Voor meer informatie en bestellingen, zie: https://webshop.oudkatholiek.nl/product/nr-68-plus-lettre-que-pieux/

Voor verdere informatie over de auteur en zijn werk, zie: www.koenraadouwens.com