Kerkelijk Examen Tjeerd Visser

Op 6 juli heeft Tjeerd Visser succesvol het Kerkelijk Examen van het Oud-Katholiek Seminarie afgelegd. In de binnenstad van Utrecht presenteerde hij tegenover de examencommissie en toehoorders zijn scriptie en beantwoordde hij de vragen die de commissieleden op hem afvuurden.

Het examen omvatte dit keer:

Moraaltheologie (docent: prof. dr. Peter-Ben Smit)
Scriptie van Tjeerd Visser, “‘Blijft in Mij, dan blijf Ik in u’. Aanzet tot een theologische ethiek vanuit de oud-katholieke ecclesiologie”.


Kerkgeschiedenis (docent: mgr. dr. Dick Schoon)
Literatuur: Dick Schoon, “Lodewijk Napoleon en de regeling der godsdiensten in Holland”, in: Jan Hallebeek en Boudewijn Sierks (red.), Nederland in Franse schaduw. Recht en Bestuur in het Koninkrijk Holland (1806-1810), Hilversum (Verloren) 2006, 77-100.


Sacramentstheologie (docent: dr. Mattijs Ploeger)
Literatuur: Klaus Rohmann, “Versöhnung ohne Busse?”, in: Internationale Kirchliche Zeitschrift 108 (2018), 28-47.


Het was een warme zomerdag, maar Tjeerd hield het hoofd koel en kon aan het einde van de bijeenkomst een handtekening onder zijn diploma zetten. Hartelijk gefeliciteerd!

Vanuit het OKS feliciteren we Tjeerd van harte met deze prestatie en wensen we hem veel zegen en succes in de toekomst!