Summer School editie 10! Wereldwijde oecumenische verbinding en inspiratie

Van de rector van een Congolese universiteit tot een Filipijns diaken en van gemeenteleden uit Nederlandse parochies tot Amerikaanse theologen: allemaal kwamen ze naar Utrecht voor de tiende editie van de “Summer School” in oud-katholieke theologie. Twee weken lang was er ruimte voor verdieping, ontmoeting, verbinding en inspiratie.

Zo’n veertig deelnemers hadden zich aangemeld. Sommigen van hen bezochten de inleidende eerste week van de Summer School, anderen de verdiepende tweede week – en een aantal volgde zelfs allebei de weken. Het getuigt van een bijzondere interesse in oud-katholieke theologie, vaak voor persoonlijke verdieping of oecumenische inspiratie.

            

De Summer School vond plaats van 2 tot 14 juli. Docenten van het Oud-Katholiek Seminarie leidden in de eerste week in in de uitgangspunten van de oud-katholieke theologie. Dit gebeurde in samenwerking met een aantal gastdocenten, zoals aartsbisschop Bernd Wallet, jongerenpastor Thelma Schoon en museumconservator Richard de Beer.  Deze cursus heet “Old Catholic Theology in its Ecumenical Context”. Omdat de deelnemers zelf oecumenisch divers zijn, gaat het leren met en van elkaar ook in het gesprek buiten de colleges door. De tweede week stond in het thema van de zoektocht naar gemeenschap: oecumenisch, sociaal, ecologisch en spiritueel. Aanleiding om dit thema te kiezen was dat het “Utrechts schisma” van 1723 dit jaar driehonderd jaar geleden is en de overtuiging dat je een kerkscheuring het beste gedenkt door op zoek te gaan naar verbinding en gemeenschap. Ook in deze cursus kwamen gastdocenten aan het woord, waaronder prof. dr. Andreas Krebs uit Bonn en Leonie van Straaten en Hans Uytenbogaardt uit Nederland.

Iedere cursusweek begon met een eucharistieviering in de Gertrudiskathedraal. Naast het vaste programma hadden de deelnemers ook de kans om een kerkelijk examen aan het seminarie en de boekpresentatie van “Om de menswording” van aartsbisschop emeritus Joris Vercammen bij te wonen. Daarnaast kende het programma excursies naar Museum Catharijneconvent, de binnenstad van Amsterdam met zijn religieuze verleden en naar de Domkerk in Utrecht.

Veel deelnemers deelden na afloop hun enthousiasme en gaven aan graag voor een volgende editie terug te komen naar Utrecht! Wellicht is dit enthousiasme aanstekelijk en komt er ook in 2024 weer een groep deelnemers samen, uit India en de VS, uit Duitsland en de Filippijnen, uit de Anglicaanse, de Lutherse en nog ettelijke andere kerken, uit de gemeente en uit de geestelijkheid: het is een unieke ervaring!

De organisatie is allen die door hun inzet en ondersteuning de Summer School voor de tiende keer mogelijk maakten bijzonder erkentelijk en hoopt dat deze samenwerking ook in de toekomst vruchten mag dragen.

Rieneke Brand, cursuscoördinator

Peter-Ben Smit, cursusdirecteur