Kerkelijk examen Thelma Schoon

Op 12 december 2022 heeft Thelma Schoon met succes het Kerkelijk Examen van het Oud-Katholiek Seminarie afgelegd. In een universiteitszaal in de Utrechtse binnenstad presenteerde ze tegenover de examencommissie en toehoorders haar scriptie en besprak ze deze, evenals de door de commissieleden voorgeschreven literatuur.

De commissie bestond voor dit examen uit:

Liturgie – docent: dr. Mattijs Ploeger
Scriptie van Thelma Schoon, “De dienst van het kerkasiel. Over de verhouding van diaconie en liturgie in de avondmaalsbeleving van voorgangers gedurende de non-stopviering van het kerkasiel in Den Haag 2018-2019”

Oecumenica – docent: prof. dr. Peter-Ben Smit
Literatuur: Iris Veerbeek & Peter-Ben Smit, “Apophatic Theology as a Resource for Eco-Theology”, te verschijnen in: International Journal of Philosophy and Theology (2022)

Praktische theologie – docent: Jutta Eilander-van Maaren MA (waargenomen door prof. dr. Peter-Ben Smit)
Literatuur: James Mallon, “De voordeur. De sacramenten als onze grootste pastorale kans” = hoofdstuk 6 in: James Mallon, Als God renoveert. De parochie van onderhoud naar bloei, Baarn (Adveniat) / Antwerpen (Halewijn) 2019, 223-260

De bijeenkomst werd afgesloten met een gezellige borrel in café Hofman.

Vanuit het OKS feliciteren we Thelma van harte met deze mijlpaal en wensen we haar veel zegen en succes in de toekomst!


Hartelijk gefeliciteerd Thelma!