Kerkelijk examen Sandra van der Helm

Op 20 februari 2023 heeft Sandra van der Helm succesvol het Kerkelijk Examen van het Oud-Katholiek Seminarie afgelegd. In de Utrechtse binnenstad presenteerde ze tegenover de examencommissie en toehoorders haar scriptie en besprak ze deze, evenals de door de commissieleden voorgeschreven literatuur.

De commissie bestond dit keer uit:

Ecclesiologie – docent: dr. Mattijs Ploeger
Scriptie van Sandra van der Helm, “Ambt en synodaliteit in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland”

Kerkgeschiedenis – docent: mgr. dr. Dick Schoon
Literatuur: Fred Smit, “Klopjes en klopbroeders binnen de Clerezie”, in: Fred Smit, Batavia Sacra (Publicatieserie Stichting Oud-Katholiek Seminarie no. 24), Amersfoort: St Centraal OK Boekhuis 1992, 39-62.

Bijbelse theologie – docent: prof. dr. Peter-Ben Smit
Literatuur: J. Richard Middleton, “The Image of God in Ecological Perspective.” Chap. 20 in The Oxford Handbook of the Bible and Ecology, ed. by Mark Harris and Hilary Marlow (Oxford: Oxford University Press, 2022), 284–298

Vanuit het OKS feliciteren we Sandra van harte met deze prestatie en wensen we haar veel zegen en succes in de toekomst!

Als kers op de taart kreeg Sandra’s diploma het predicaat “met genoegen” toegekend. Hartelijk gefeliciteerd!