Kerkelijk Examen Michael van den Bergh

Dit keer omvatte het examen:

Ecclesiologie (docent: dr. Mattijs Ploeger): Scriptie van Michael van den Bergh, “Ruimte voor maatwerk. Een systematisch-theologisch en praktisch-theologisch onderzoek naar lokaal en plaatselijk kerkzijn in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland”, begeleid door dr. Niels den Toom (praktische theologie) namens de Tilburg School of Catholic Theology en dr. Mattijs Ploeger (ecclesiologie) namens het Oud-Katholiek Seminarie 

Kerkgeschiedenis (docent: mgr. dr. Dick Schoon): Literatuur: Dick Schoon, collegedictaat over de geschiedenis van de Cleresie en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland (nog onuitgegeven), hoofdstuk 7 “Gedeelde katholiciteit met anglicanen en orthodoxen, 1889-1931”, paragraaf 1 t/m 3 

Liturgie (docent: dr. Mattijs Ploeger): Literatuur: enkele artikelen uit: Louis van Tongeren (red.), Klankkleur. De muzikale markering van de zondagsliturgie (Kampen: Gooi en Sticht, 2004)