Eva’s verslag van de Summer School: ‘alweer een ervaring om nooit te vergeten!’

Ondanks het feit dat de herfst steeds dichterbij komt, blikken we nog één keer terug op de Summer School van afgelopen juli. Eva Meeusen-Henniger volgde vorig jaar de eerste week van het programma en deed dit jaar de vervolgcursus, samen met haar man Albrecht. Hieronder lees je haar ervaringen!

Ook dit jaar hebben Albrecht en ik weer deelgenomen aan de Summer School in Utrecht. Vorig jaar was het zo leerzaam, leuk en inspirerend, dat we graag terug wilden komen voor de tweede week. Hierbij dus een kort verslag van wat we hebben geleerd en meegemaakt. 

Op zondag 9 juli begon deze studieweek met een mooie mis in de Sint Gertrudis Kathedraal. Daarna volgde een gezellige lunch met alle deelnemers; tot onze verrassing en blijdschap was er ook een deelnemer waar wij in 2022 al mee in de ‘’schoolbanken’’ hadden gezeten. We waren, net als vorig jaar, met 18 deelnemers in totaal, uit alle windstreken, waaronder ook de Verenigde Staten, Congo en de Filippijnen. De Summer School maakt echt veel indruk, want sommige deelnemers hadden zo’n 5 jaar geleden deelgenomen aan de eerste week, en wilden nu per sé, na best lange tijd, de tweede week mee maken! De titel van de summer school was ‘’Old Catholic Theology beyond the Basics: in search of being Church in Communion’’. Niet alleen een hele mond vol woorden dus, maar het leverde wederom behoorlijk vermoeide en rode ogen op, nadat wij ons ook dit jaar weer door al het lees-huiswerk ‘’heen geworsteld’’ hadden; er zat zelfs een lang artikel in het Duits bij; je ziet, er werd alles aan gedaan om de cursisten scherp en alert te houden!

De delegatie uit Leiden werd deze keer versterkt door Arthur; wij vonden het erg gezellig dat hij er ook bij was.

Het programma was, zoals de titel al aangeeft, zeer divers en vol verdieping. Het ging vooral om de ‘’communie’’: met God, met andere gelovigen, maar ook met de schepping als geheel. En, onder ‘’communie’’ moet je dan niet alleen de communie tijdens de zondagse eucharistie viering verstaan, maar het gaat veel dieper dan dat: het betreft ook de gemeenschap en verbondenheid met elkaar.

Het begrip ‘’communie’’ werd vanuit diverse invalshoeken benaderd, zoals de sacramenten, de liturgie, de oecumene, de theologie en de ethiek. Het was leuk dat er dit keer ook gastsprekers van buiten de Utrechtse faculteit van het Oud Katholiek seminarie waren. Persoonlijk vond ik het een verrijking, en ook een ‘’eye-opener’’, dat er veel aandacht werd besteed aan de rol die de mens speelt in de schepping: wat is onze verantwoordelijkheid voor de schepping, heeft de Bijbel en het christendom ervoor gezorgd dat de mens ‘’heer en meester’’ over de schepping moest zijn, en houdt dat dan ook in dat wij, als mensen, het mandaat hebben gekregen om de aarde zoveel mogelijk – voor ons eigen plezier en gewin – te exploiteren? Of is er een fundamenteel andere kijk nodig op onze verantwoordelijkheid voor de schepping?

Ik kan makkelijk een aantal bladzijden vullen met de omschrijving van wat er in elk college precies aan de orde kwam, maar daarvoor moet je toch echt zelf een keertje deelnemen aan de Summer School!

Ook dit jaar hadden de organisatoren – Rieneke Brand en Peter-Ben Smit – er weer alles aan gedaan om er een leerzame en afwisselende week van te maken. Een bijzonder uitstapje vond plaats op woensdagavond: we startten met een heel mooie vesper om 19 uur, en kregen daarna een rondleiding door de Domkerk in Utrecht, met veel uitleg over de ‘’Gedachteniskapel’’, gevolgd door een lezing over de betekenis van heiligen en geloofsgetuigen, nu en in het verleden. Op het laatst mochten wij zelfs een ‘’persoonlijk’’ lijstje van heiligen opnoemen; wie (en waarom) zou er nog meer als heilige of geloofsgetuige aan de uitgebreide lijst kunnen worden toegevoegd? Nadat wij, in opperste concentratie, zo’n anderhalf uur naar de lezing geluisterd hadden, maakte één cursist de onvergetelijke opmerking dat, wat hem betreft, Peter-Ben ook wel toegevoegd zou mogen worden aan het lijstje van heiligen. Vanaf dat moment was het dus wel gedaan met de concentratie…

Donderdagavond was een soort ‘’bonus avond’’ voor ons: weliswaar geen officieel onderdeel van het Summer School programma maar… we mochten het symposium bijwonen waarbij het pas verschenen boek ‘’Om de menswording’’, geschreven door Joris Vercammen, werd gepresenteerd. De presentatie vond plaats in de prachtige schuilkerk en was ook heel ‘’anders dan anders’’. De avond werd namelijk ingeleid door drie gastsprekers, die ieder op hun eigen wijze hun visie en inzichten over het te presenteren boek gaven. Pas daarna kwam Joris zelf aan het woord. De discussies en debatten waren bijzonder levendig, waaruit wel blijkt dat velen zich konden identificeren met het onderwerp van het boek. Je kon echt merken hoe gemotiveerd de cursisten van de Summer School waren, want zelfs degenen die geen enkel woord Nederlands spreken of verstaan, kwamen toch vol enthousiasme naar dit symposium toe!

Tot slot: als bedankje voor de fantastische organisatie hebben wij een schatkistje aan Rieneke en Peter-Ben aangeboden; alle deelnemers hebben hun naam erop geschreven en briefjes met een persoonlijke boodschap in de kistjes gestopt; de organisatoren waren er zichtbaar blij mee.

Summer School 2023 in Utrecht: een ervaring om nooit te vergeten en van harte aanbevolen!

Eva Meeusen-Henniger

Ook nieuwsgierig geworden naar de Summer School? Houdt dan deze pagina en de facebookpagina in de gaten voor alle updates over de editie van 2024!